Försäkringsbedrägeri

Att leva med en nackskada innebär inte bara svår verk som många kanske tror. Eftersom skadorna påverkar ryggmärgen, hjärnstammen och hjärnan innebär det också att man får ett livslångt lidande på grund av försämrad kognitiv förmåga och på grund av motoriska problem. Problemen är i många avseenden likartade med neurologiska sjukdomar. Nackskador förknippas också med långdragna rättsliga processer.

Jag är född i Malmö och uppvuxen i Stockholm. Innan olyckan slog till hade jag arbetat i trettio år. Jag har bland annat drivit fyra klädbutiker i Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Trelleborg. Jag har varit aktiv inom golf, vindsurfing, utförsåkning och var i yngre år elitgymnast. Min okuvliga vilja och energi har jag fått genom att behålla en positiv livssyn.

Den 10 juli år 2000 förändrades mitt liv i en handvändning. I en bilolycka fick jag allvarliga skador i nacken. Jag förändrades direkt, mitt minne försämrades, jag fick konstant smärta, rörelseinskränkningar, kognitiva problem och en mängd andra besvär. Skadorna ledde till att jag förlorade mitt arbete sex veckor senare och förlorade möjligheten att klara vardagslivet som jag gjort och som jag var van vid.

Innan olyckan hade jag aldrig haft några som helst besvär med smärtor, depression eller annat och hade tidigare endast varit sjukskriven under sammanlagt en månad på grund av sorgearbete i samband med min brors bortgång. Det finns inga journalanteckningar för tiden före olyckan.

Efter olyckan vandrade jag i den svenska vården i flera år utan att få någon hjälp. Se Dagboksanteckningar. Inte ens specialistsjukhusen kunde hjälpa mig. Jag beslöt mig därför att åka till USA och senare även till Iran för att med egna medel finansiera för mig livsviktiga operationer i övre halsryggen.

Jag tvingades stämma mitt försäkringsbolag eftersom jag inte fick någon ersättning på trafikförsäkringen.

Med mitt inlägg vill jag visa hur expertutlåtanden från försäkringsläkare resulterat i felaktiga domar.

Bland mina otaliga bevis finns en videofilm från operation av min nacke där neurokirurgen visar och beskriver att jag har en bruten nacke (atlantoaxial subluxation).

Det finns elva medicinska utredningar som klart fastställer att jag har whiplashskador orsakade av trafikolyckan.

Här är Försäkringskassans beslut år 2002 att sjukpensionera mig.

Trots detta förlorar jag min talan på grund av att försäkringsbolagets medicinska rådgivare (försäkringsläkarna) och ombudet vilseleder domstolen med påhittade medicinska orsaker till mina besvär. Resultatet av denna process blev, förutom alla kränkningar, också dryga rättegångskostnader och förlorad försäkringsersättning. Jag har den uppfattningen att tvistemål av denna typ inte kan handläggas på ett rättssäkert sätt i vanliga domstolar. Jag har givit ut en bok som kan tas ner under fliken ”Min rättsprocess” eller beställas på nätet. Boken beskriver mer ingående min resa genom vård och rättsväsende.

Nästa avsnitt.